Varför min Bank ny insikt i mitt identitetskort och min pensionering beslut?

Fråga:

Jag kan inte eftersom när sju år sedan passerade på samma villkor som det är idag.


Svar:

Kaktus:

"Avslöjandet av de ekonomiska förhållandena, låntagaren är skyldig att ge någon önskad information om hans ekonomiska förhållanden av banken och att tillhandahålla alla nödvändiga dokument så att hon kan få en tydlig bild av dess ekonomiska situation och uppfylla kraven i banktillsynen."

Detta är vanligt i den allmänna Darlehensbedingungen.Es är inte stötande att det kräver bevis efter sju år.