Varför slaget vid Antietam har en positiv effekt på norra moralen medan striderna vid Fredericksburg?

de hade en enorm en positiv effekt