Varför stödde Italien Tyskland i World War 2?

Italien var kontrollerad vid tiden av fascisterna under Benito Mussolini. Fascisterna och nazisterna i Tyskland hade liknande ideologier som involverade en racialized sätt att se på människan och en hierarkisk kastsystem som militarism och territoriella expansionismen. Alliansen var naturligt av ideologiska skäl.