Varför var davy Crockett kärnvapen missil viktig under det kalla kriget?

Davy Crockett var viktigt i det kalla kriget eftersom den amerikanska regeringen ville ge infintry förmågan att lansera ett kärnvapen. USA hade tidigare bara förmågan att släppa en nueclear enhet från ett plan.
Regeringen tror inte att tekniken fanns till minaturize en atom stridsspets som skulle kunna startas från av armén infanteriet. Men en grupp ingenjörer från Picatinny Arsenal i New Jersey gjort flera resor till Washington DC. Under dessa resor de övertygade om den federala regeringen att denna teknik var möjlig och bör finansieras. På mars 7(?), 1961 dessa 3 män som "sålt" Washington på denna teknik och utvecklat den Davey Crockett-Mr Schwartz, Epton och Mayer fick en utmärkelse från President Kennedy och en $25,000 belöning för service till deras land. Vid denna tid kände den amerikanska regeringen med detta land baser nuclear warhead, att vi hade möjlighet att vinna en marken basesd konflikt i Europa mot Ryssland.
Sammanfattningsvis var vikten av Davey Crockett att det gav oss förtroendet att vi kunde försvara en attack från Ryssland på våra allierade i Europa. Men aldrig användas i strid, sin teknik tjänade som grundval för framtida generationer av missles.