Vilka var de amerikanska presidenterna under det kalla kriget?

Kalla kriget varade från slutet av andra världskriget fram till 1989, när Berlinmuren föll. Så är svaret varje President från maj 1945 till 1989. De var

  • Harry S. Truman
  • Dwight D. Eisenhower
  • John F. Kennedy
  • Lyndon B. Johnson
  • Richard Nixon
  • Gerald Ford
  • Jimmy Carter
  • Ronald Reagan
  • George H. W. Bush

Det "kalla kriget" mellan USA och Sovjetunionen var perioden från andra världskriget fram till upplösningen av Sovjetunionen 1991.