Varför var Operation Barbarossa ett misstag?

Hitler utfördes Operation Barbarossa med ut insåg klimatet i Ryssland var mycket sämre än i Tyskland. Han kunde inte förstå att han inte kunde leverera sina trupper när de var för långt bort. Han kunde inte förstå USSREN hade förmågan att grädde hans trupper men Stalin spara sina trupper för kriget på östfronten. Hitler besegrade själv av sin egen dåliga beslut och han skulle inte tillåta sina generaler att tar hem soldater när de dö av köld och svält.