Vem är författare till boken feber 1793?

Vem är författare till boken feber 1793?

Laurie Halse Anderson skrev feber 1793.