Vem ska du kontakta för att registrera ditt varumärke PearlArc för att registrera din svetsning elektrod på den internationella marknaden?

Ett varumärke advokat kan hjälpa dig att clearance av ditt föreslagna varumärke (om något liknande redan används), informera dig om var och när du ska ansöka om registreringar, hjälpa till att göra de nödvändiga anmälningar och svara på de olika argumenten för förkastande som kan uppstå under processen. När registreringar utfärdas, kommer du sedan att informeras om behovet av korrekt användning och Periodiskt underhåll av registreringar (förnyelser, redogörelse för pågående användning, patrullerar mot intrång, etc).