Vilka delar av världen Djingis khan styra?

Vilka delar av världen Djingis khan styra?

Djingis Khan styrde delar av Kina, Asien och Europa.
Han var ganska rika och mäktiga.