Vilka fyra regioner utgör Storbritannien?

Vilka fyra regioner utgör Storbritannien?

Endast tre regioner utgör Storbritannien. Det är England, Skottland & Wales.
Storbritannien består av fyra regioner. England, Skottland, Wales & Nordirland.
Dessa regioner kallas inom Storbritannien, länder.