Vilka gaser utgör jordens atmosfär?

Vilka gaser utgör jordens atmosfär?

Jordens atmosfär består av:

  • Kväve (N2) 78.084%
  • Syrgas (O2) 20.946%
  • Argon (Ar) 0.934%
  • Koldioxid (CO2) 0.0400%
  • Neon (Ne) 0.001818%
  • Helium (He) 0.000524%
  • Metan (CH4) 0.0001745%
  • Krypton (Kr) 0.000114%
  • Vätgas (H2) 0.000055%

Det finns också en varierande mängd vattenånga, beroende på höjd och förhållanden där det mäts.
kväve (78 procent), syre (21 procent), argon (0,9 procent), koldioxid (0,03 procent), vattenånga (kvantitet varierar), och spåra mängder väte, ozon, metan, kolmonoxid, helium, neon, krypton och xenon.