Vilka hormon som produceras i njurarna stimulerar produktionen av röda blodkroppar?

Erytropoietin, ett hormon som utsöndras av njurarna, stimulerar produktionen av röda blodkroppar. Nästan alla av erytropoietin inom cirkulationen kommer från njurarna. Syrebrist är en av de viktigaste stimuli som inducerar erytropoietin utsöndring från njurarna. I svår njursjukdom, en minskning av erytropoietin produktion resulterar i allvarlig anemi.