Vilka positiva effekter har World War 2 på Kanada?

andra världskriget hade en positiv effekt på Kanada eftersom det stärkt vårt ekonomiska system kraftigt. Det gjorde också kvinnor mer respekterade. Kanada får fler och fler invandrare varje år. Efter andra världskriget 2 hade vi en massa människor från olika länder kommer och bor i Kanada. Vi har gått från huvudsakligen jordbruksmark till städer.