Vilka risker har jag vid köp på den privata immo - auktion?

Fråga:

Jag avser att köpa ett hyreshus i den nya staten på den privata immo - auktion. Mottot för auktionen: fastigheter säljs som den är och är. Avkastningen är 50%. Huset är sanierungsbeduertftig och ligger i byn. Måste den nya ägaren för att Visa energin av vita hyresgäster? Vilka risker har jag vid köp på den privata immo - auktion? Det finns fortfarande positiv platser här? Det har betydelse, om det är fastigheter ett monument eller inte?


Svar:

Risken här relativt hög, eftersom saneringskostnader kan explodera om det behövs (eller en uppskattning gjorts?).

Monumentet fastigheter för strax under skattemässiga aspekterna av avskrivningar.

Energi passet måste vara beschaft på en hyrd fastighet i alla fall.

Du bör besöka byggnaden i alla fall med en Sachversätndigen att få en miniminivå av säkerhet.