Vilka två länder gränsar USA?

Kanada och Mexiko gränsar USA.