Vilka var några skäl till varför USA stannade neutral under världskriget 1?

USA hade enkelt råd att gå i krig från en ekonomisk ståndpunkt, men det brottades med de möjliga kostnaderna för liv, för ett krig som många inte kände oro i USA.
Kulturellt och socialt det var mycket sympati för Storbritannien i vissa inkvarterar, och antipati i andra, beroende på din position i samhället. Till exempel kände brittiska utvandrare att de bör stödja deras hem.
De primära påverkan var att pacifister kände att USA bör föregå med gott exempel av fred till världen. Den Monroedoktrinen uppgav dessutom att Förenta staterna inte skulle störa för utrikesfrågor. Dessutom hade USA starkare ekonomiska band med allierade i motsats till centralmakterna. Handel mellan Storbritannien och Frankrike med Förenta staterna var dubbel handeln med Tyskland. Amerikansk tillverkare översvämmades med beställningar för vapen och förnödenheter från allierade. Så småningom, var det brist på arbetskraft.