Vilken färg är chavvy wavvy mamman?

svaret är orange.
http://www.youtube.com/watch?v=hvPb1OCpfro