Vilken roll har den stora depressionen på amerikanska politiska partier?

Den stora depressionen hade en större roll i de yttranden som amerikanerna hade när det gäller politiska partier. Folk slutade lita republikanerna för att de ansåg att de hade mer lojaliteter till företag. De röstade att skapa en mer demokratisk regering som de ansåg var inriktad på behoven hos folket.