Vilken typ av karaktär förändras under en berättelse?

Dynamiska tecken ändra genom en berättelse, medan statiska tecken förblir desamma. Ebenezer Scrooge är ett utmärkt exempel på en dynamisk karaktär.