Vilket land har den största tillverkningsindustrin som global tillverkning boost?

Vilket land har den största tillverkningsindustrin som global tillverkning boost?

Enligt den senaste FN-statistiken är data USA den största tillverkning nationen, med en produktion på cirka $1.83 biljoner dollar. Detta följs av Kina på $1 .79T, med dessa två nationer långt snabbare än alla andra nationer (Japan 1 $.05T, $767B Tyskland och Italien $381B). Tillväxttakten inom industrin i Kina med råge amerikanska, med dess tillverkningsindustrin växer mer än en storleksordning under de senaste två decennierna, under vilken USA inte ens fördubblats sin produktion.