Whats piggys riktiga namn i Flugornas herre?

Hans riktiga namn nämns aldrig.

Nasse är en namnlös karaktär. Hans Smeknamn förebådar också, vad kommer att hända i framtiden. Som bekant (bör) jaga pojkarna svinen på ön.