Ano ang mga elemento ng tula?

Ano ang mga elemento ng tula?

  • Sukat - Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong.
  • Saknong - Ang isang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na kan dalawa o maraming linya o taludtod.
  • Tugma - Sinasabing maj tugma ang isang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkasing-tunog.
  • Kariktan - Kailangang magtaglay ang isang tula ng maririkit na salita upang masiyahan ang mambabasa gayon buller mapukaw ang damdamin på kawilihan.
  • Talinghaga - Isang sangkap ng tula na kan kinalaman sa tinatagong kahulugan ng tula.