Är det av ett meddelande om pension från avdragsgilla?

Fråga:

Hur är det löst andra frågor som arbetslöshet perioder?


Svar:

Ja, att reklam kostnader i inkomst gem. § 22 är ITA (pension inkomst).