Är grå valar hotade ja eller nej?

Ja, grå valar är hotade, men de börjar göra comeback. Här är lite information hittade jag på WWF.org om grå val: bakgrund "intensivt utnyttjande har mycket nedsatt befolkningen numrerar av denna art under de senaste tre till fyra århundradena. Av de ursprungliga tre grå whale befolkningen, en är utdöd i Nordatlanten, ett är akut hotad (IUCN: S rödlista status) i västra Stilla havet norr (med så få som 100 individer kvar), och en har återhämtat sig från mycket låga nivåer i de östliga norr Stillahavs- och togs bort från USA utrotningshotade arter listan 1994.

WWF och dess bevarande partner har varit avgörande för att stärka skyddet för nordvästra Stilla havet grå valarna. Organisationen lyckades hejda seismiska undersökningar som visat att tränga undan grå valar från deras utfodring marken och har uppmanat den ryska regeringen att upprätta en grå whale sanctuary utanför ön Sachalin.

Andra aktiviteter inkluderar driver på för strängare miljöregler för offshore olja och gas projekt, engagerande ett lokalt energibolag för att deras verksamhet, och kör en kampanj att öka medvetenheten om hot som utgörs av Sakhalin offshore olja och gasprojekt utgör för valar."