Är honung lösliga eller olösliga i vatten?

Är honung lösliga eller olösliga i vatten?

Honung är lösligt i vatten. Tänk på det här sättet: oavsett hur varmt du gör vatten, olja kommer inte upplöses i den. Men om du gör vattnet varmt och sätta i honung (Tänk te med honung) honung kommer att upplösas. Något är "vattenlösliga" om det löser sig i vatten.