Är papaya vedartade stam eller mjuk stam?

Är papaya vedartade stam eller mjuk stam?

mjuk stam