Beräkna förändringen i rörelsekapital?

ta bara omsättningstillgångar - kortfristiga skulder att erhålla rörelsekapital. förändring i rörelsekapital är (år 1 CA - CL) - (år 2 CA-CL)