Beräkning av EU pension

Fråga:

God morgon, börja jag Feb år EU efterfrågades pensionering. Vet någon hur lång tid tar det ungefär tills du får kallelse till LVA?? Gånger redan tack...


Svar:

Hej, eftersom hittills ingen på din fråga har uttryckt, här är ett svar från: pension fru av 26.09.2011-23:41 när kontot pension är löst, det vill säga när tiderna är kollade och fullt ut, då går så pension trygg i 2-3 månader över scenen. Det kan vara olika för sjukpensioner, här, läkarvård, pensionen kommer att vara påslagen, eftersom ett möte måste göras, rapporten måste skrivas, detta kan ta lite längre tid, men jag är säker i högst 6 månader också denna sjukpension har beslutats. Hjälper detta uttalande en gång? LG