Beskriva två funktioner av politiska partier inom kongressen?

Beskriv två funktioner av politiska partier inom kongressen