Cross produkt är inte difine i två utrymme varför?

Cross produkt är inte difine i två utrymme varför?

När du utför korset produkt av två vektorer (vektorn A och vektor B), är en av properites av den resulterande vektorn C att det är vinkelrät mot båda vektorer A & B. I två dimensionell rymd är detta inte möjligt, eftersom den resulterande vektorn kommer att vara vinkelrätt mot det plan som A & B befinner sig i. Med (jag,j,k) enhet vektor notation, kan du lägga till en 0 *k till varje vektor när man gör kors produkt, och den resulterande vektorn har nollor för jag & j komponenter och har bara k komponenter.
Två vektorer definiera ett plan och deras cross produkt är alltid en vektor längs normalt med detta plan, så de tre vektorerna inte kan ligga i ett 2D utrymme som är ett plan.