Det kan vara att revisorn kostar mer skatteåterbäringen leder?

Fråga:

Hur stor är risken för att du ska betala skatt konsult på det och ersättning täcker inte kostnader för revisor? Hur kan du stödja den bästa, om du engagiertß en revisor


Svar:

Hur kan du stödja den bästa, om du engagiertß en revisor

Sättet att tänka är fel. Om detta sätt att tänka generellt skulle segra, skulle en helt ny affärsmodell uppstå från denna:

Steg 1:
Jag se till att förskottsbetalningarna till inkomstskatt så högt som möjligt faller ut.

Steg 2:
Sedan en riktig taxering Ja inga förändringar av mängden förskottsbetalningarna, resulterar en återbetalning. De högre förskottsbetalningarna - ju högre bidrag. Jag sätter upp en contingency fee (till exempel hälften av bidraget).

Steg 3:
Efter några år, jag är konsult jobb och vandra ut till Florida.

Så exakt sådant händer inte, att lagstiftaren har förbjudit oförutsedda avgifter.

Revisorn kan betala för hans arbete, även om momsberäkningen kommer ut i stället för en återbetalning. Och ingen anledning jag kan tänka mig varför han inte betala bör också vara för hans arbete.

Vänner kanske?