Duty pension för egenföretagare? Är det igen på bordet? Kan jag göra din egen pension?

Fråga:

Har du råd till plikt pension för egenföretagare? Är det fortfarande aktuell? Eller ska jag fortsätta pensionen?


Svar:

Det finns redan en försäkringsskyldighet för egenföretagare: till exempel för konstnärer, för läkare och tandläkare, advokater och skatterådgivare. Vad var nu diskuteras är den resterande resten av egenföretagare också skyldighet att försäkra. Dessa planer är igen på is. Och i själva verket hade det varit det finns också massor av undantag. En åldersgräns på 50 år i diskussionen hände, till exempel även på grund av skyddet för berättigade förväntningar. Från denna ålder kan du bestämma hur som helst gratis för typ av pensionssparande.