Feminismen behövs som en rörelse i USA idag?

Ja. Löneklyftan finns kvar, och det finns fortfarande mycket få kvinnor i höga positioner i företag trots kvinnor nu gör upp 50% eller mer av arbetskraften. Statistiskt borde det vara lika många kvinnor VD som män, men detta inte är fallet.