Finns det en lista med Purpurhjärtat mottagare från världskriget 1?

Noterade webbplatsen har en länk till en allmän databas av Purple Heart mottagare. Men det är i alfabetisk ordning snarare än kronologiskt kategoriseras, en skulle behöva veta namn som de söker eller skulle behöva söka i hela databasen och det är ofullständig. http://www.militaryindexes.com (allmänna databaser, medaljer och utmärkelser, Purple Heart databas) Postel, John Richard