Gäller avsnitt 3 Nr. 26 också för pension mottagare?

Fråga:

Information från IRS: § 3 nr 26 gäller endast som sekundär verksamhet. "Pensionär" var Ja ingen huvudsakliga yrket. Så är § 3 nr 26 inte för pensionärer. Stämmer det?


Svar:

IRS är fel här, se LStH nr 26, punkt 2 punkt 3 meningen 2:

"En verksamhet utövas en sida jobb, om det - med tar inte mer än en tredjedel av en jämförbar heltidsarbetande förvärv under hela arbetstiden på kalenderåret-. Det därför sådana personer kan också vara deltid, som har ingen heltid ockupationen, till exempel i form av skatt. Hemmafruar, hyresvärd, studenter, pensionärer och arbetslösa."