Har alla robotar armar och ben?

Har alla robotar armar och ben?

Nej det är inte nödvändigt att alla robotar har armar och ben. Vissa robotar har enda vapen och några har ben och några har hjul för deras rörlighet.
I grunden beror på kraven krav diktera hur vi designar våra robotar.

Till exempel i bil industri används robotar endast för svetsning syften eller i paintshop. Dessa typer av robotar har bara armar inte benen.