HKW personalen rapporterade raka konkurs. Medelklass-obligationer värdelösa

Fråga:

HKW personalen har registrerats bara insolvens, HKW Mittelstand obligationen är nästan värdelös. Du ska nu snabbt sälja obligationen till lågt restvärde och ladda den resutierenden förlusten mot vinsten från 2013 eller bör 2013 beskattningsbara vinster och utbetalningar från HKW hoppas i konkurs?


Svar:

På betalningar från konkursboet bör du inte hoppas i allmänhet, eftersom det är inget vanligt egentligen. Du behöver en försäljning för finanspolitiska genomförandet av förlust. Så: utvärdera riskerna.

Jag skulle personligen risken från omedelbar försäljning med anspråk på för förluster mindre än utsikterna av betalningar från konkursboet. Förlusterna kvar då är fortfarande orealiserad.