Hur använder du vegetabilisk olja för att inducera labor?

Hur använder du vegetabilisk olja för att inducera labor?

Vegetabilisk olja kan inte förmå arbetskraft.