Hur är beskattning är idag, när operation - ärvs för arvingar säljer?

Fråga:

Hur regleras idag, när Vatr oväntat dör och inte fortsatt en handyman verksamhet. Arvingarna vill sälja drift. Vad arvsskatt behöver du?


Svar:

Problemet med arvsskatt är redan bockas av, hoppas jag.

Gemenskapen av arvingar har ännu ett problem, nämligen behandlingen av operativa uppdrag.

Eftersom inte Fadern har avbryts driften, men EG. Konsekvenserna av einkommensteuerlichen möter thus, EG och inte längre fadern.

Det vore ingen artiklarna 16 och skulle inte ens bryr sig (åtminstone för inkomstskatt), eftersom om Fadern beskattas 34 ITA eller om du inte skulle sedan hand - lön måste det EG redan. Det skulle påverka endast arvsskatt.

Men EG operationen är upp, måste du inkludera de personliga egenskaperna hos bonden. Och om Fadern hade kännetecknen av avsnitt 16, 34, när den ärva men är inte tillgängliga, då finns ingen minskad beskattning.

Så ser inte bara till arvsskatt, men gå till revisorn och försöka uppnå att rabatten. Det gör vissa åtgärder vidtas (t.ex. ingen fortsättning av verksamheten) är.