Hur är de tre pelarna i pensionssparande? Och Provident?

Fråga:

Jag har sett reklam på tre pelare av pensionssparande i min Bank. Hur är dessa tre pelare? Är de tre pelarna varje presenteras som ett lager av varm dryck? Ungefär som en kaka?


Svar:

De tre pelarna i 1 av pensionerna består, som ger staten rätt, så den rättsliga AV 2 från AV, som främjar staten, så de statlig sponsrad AV, exempelvis för Riester eller corporate AV, och 3 från AV, som du själv har att delta som pension försäkring, livförsäkring eller fastigheter. Leverera verk jag hört talas om någonting rörande AV.