Hur är ilska stress och depression i samband med?

De är alla anslutna till en grundläggande underliggande symptom som är rädsla.