Hur är Koranen och Sunnah anslutna till sharia?

Hur är Koranen och Sunnah anslutna till sharia?

Tja, baseras sharia på Koranen och Sunnah. Den lär också korrekt genomförande och saker som två inte.