Hur är salmons anpassade till både saltvatten och sötvatten?

Lax är inte anpassade till sötvatten. Laxen lever i havet. De simma uppströms och kan överleva bara för en kort period av tid det tar för att simma till sina lekområden. Faktiskt, lax är anpassat till både färska och saltvatten, men på olika stadier. När Laxen föds, de är födda i sötvatten och de är helt anpassade till sötvatten. Då gör de deras flyttning mot havet. I mynningen (där sötvatten och saltvatten mix), de genomgår en större liv förändring kallas smoltification, som förbereder dem för livet i salt vatten. Ung lax kan det ta upp till flera månader att göra denna förändring i mynningen. Men efter de har blivit smolt, de är anpassade till salt vatten, och de kommer att börja sitt liv i havet, vilket kan ta flera år, beroende på Art.
Efter detta, kommer de tillbaka till deras födelse vattendrag eller sjöar att leka. Sötvatten resan tillbaka till sina lekområden är ganska grov. De Mata inte på denna resa. De är helt fokuserade på lek, varefter de kommer att dö.