Hur är trädet angsana beroende av djuren som bor i det?

Angsana träd beror på djuren som bor i det eftersom frukt inte faller långt från deras överordnade träd, de är beroende av god smak och eventuell spridning av djurens spillning eller jordbruksmetoder. Angsana trädet sprider sina frön av vinden.