Hur får man sin skruv Attack plats i Metroid Prime 2?

Använd skruv attacken och dess midair hoppar (max 5) att nå dörren och lämna. Detta tar några timing, men det är inte så svårt. Du behöver även skruv attacken för att få tillbaka över Grand avgrunden efteråt.