Hur jorderosion negativt påverka miljön?

Olika effekter av erosion är följande:

  • förstör alla vegetation
  • orsakar mark för att förlora allt värde för jordbruk
  • gör området un-beboelig för djur
  • området blir kala, med inga växter kan överleva

Erosion effekter också de människor som bor i området. När en personer mark blir urholkas, är han oförmögen att använda den. Detta innebär att han måste antingen:

  • minska sina lager
  • skörda mindre
  • köpa mer mark till stor kostnad

hyddtgdtdv
xdhndydtgdch]]
dhcyndydjch