Hur Joseph Stalin konsolidera sin makt?

Han använde utrensningar och våld för att få folk att frukta honom (och därför stödja honom) genom att ha någon som hotade hans ledarskap dödade. Han använde också saker som den hemliga polisen och propaganda.

 • Relaterade Frågor

 • Hur Joseph Stalin missbrukar sin makt?

 • Hur Joseph Stalin styr sin nation?

 • Hur Joseph Stalin styra sin ekonomi?

 • Hur Joseph Stalin vinna makt?

 • Hur Joseph Stalin uppgång till makten?

 • Hur Joseph Stalin regel Sovjetunionen?

 • Hur Joseph Stalin döda sitt folk?

 • Varför och hur Joseph Stalin uppgång till makten?

 • Hur Joseph Stalin utmanövrera Leon Trotsky?

 • Hur Joseph Stalin styr Ryssland?

 • Hur Peter stort öka sin makt?

 • Hur får solenergi sin makt?

 • Hur fascistiska ledare öka sin makt?

 • Hur Joseph Stalin förbättra Ryssland?

 • Hur Mussolini behålla sin makt?

 • Vad var Joseph Stalins roll i det sena 1920-talet?

 • Hur använde joseph Stalin sin makt?

 • Hur Stalin och Mussolini upprätthålla sin makt?

 • Hur har Joseph Stalin använder våld för att motivera sin personkult?