Hur kan du förhindra att privat pension insurance pensionsåldern inte längre stiger?

Fråga:

Jag är orolig att jag inte längre tillräckligt, kan tjäna min privata sjukförsäkringar vid inträdet i pensionsåldern eftersom min privat pension i detta fall är för lågt eller annat återstår mig om denna pension inte längre räcker att leva på. Hur kan dessa farhågor tas mig? Kan jag utesluta en pension ökning för de privata pensionsförsäkringar, åtminstone i pensionsåldern?


Svar:

Hej EngelLeo, det var ja redan mycket skriven av grundavgiften och vad någonsin. Jag har ändrat sedan tider en fråga, varför de är i bilen??? Den största fördelen med bilen jämfört med den lagstadgade sjukförsäkringen är att du köper ett tjänstepaket som skrivs för framtiden idag. Det kostar bara dess pris. Låt oss ansikte kan det men inte en dem där de inte behöver dessa tjänster, eftersom de är friska, är mycket väl täckta i unga år och vid en ålder där de måste sedan hämta tjänsterna i grundavgiften måste eftersom de inte längre kan finansiera tjänster. Vad är det för en logik. Det skulle vara precis som när man lanserar en risk livförsäkring strax före döden eftersom inlägg kan inte längre betala endast att det är "bara" överlevandearna i detta fall. I bilen träffar det dem personligen. Så det är lätt, har de att slutföra ett bakstycke för bilen så att du kan också betala bidrag i åldern. Det finns flera olika sätt, detta hör hemma i ett samråd Vg manfred