Hur kan du tillfälligt inaktivera alarmet på en 98 Intrepid ES?

Bara bryta igenom fönstret rip kablarna ut från under ratten och skär dem alla. Larmet ska vara temp funktionshindrade. Varning: Du kan få arressted. Varning: snålskjuts i polisbil.
Du kan göra detta genom att turnning din nyckel fram, koppla batterikabeln, låt det stanna utanför i ungefär en minut, koppla den tillbaka upp, och larmet ska vara avstängd för nu och bilen bör starta och hålla igång!