Hur lång är Fidel Castro?

Fidel Castro är 6 fot 3 inches tall.